Celjska cesta 18 3212 Vojnik, Slovenija
+386 41 213 985 info@sd-patriot.si
Close
Celjska cesta 18 3212 Vojnik, Slovenija
+386 41 213 985 info@sd-patriot.si
Open hours: Pon - Ned 8.00 - 22.00

Pristopna izjava - obveščamo vas, da je SD PATRIOT glede na kapaciteto strelišča in streliščne opreme dosegel svoj optimum in novih članov do sprostive mest ne sprejemamo

Strelsko društvo PATRIOT

Kandidat izpolni vlogo, ki se nahaja na spodnjem delu te strani, z zahtevanimi podatki. Podpisano in skenirano (fotografirano) vlogo posreduje po e-pošti na naslov: info@sd-patriot.si. Upravni odbor SD PATRIOT obravnava vlogo na prvi redni seji, po prejemu vloge. Predvidoma v roku treh dni po obravnavi vloge, kandidat pisno po e-pošti prejme obvestilo o statusu vloge. V primeru potrditve sprejema v društvo, kandidat prejme še Statut SD PATRIOT.

Pri prvem vpisu v SD PATRIOT je članarina 100 € in vsebuje tudi vpisnino. Višina vsake nadaljnje letne članarine je 50 €.

Navedena višina članarine velja do določitve nove višine na zasedanju pristojnega organa društva.

Potrdilo o plačilu članarine in fotografijo za člansko izkaznico v elektronski obliki posredujete po e-pošti na gornji naslov.

Ko izpolnite te pogoje, postanete član-ica SD PATRIOT. Na podlagi 17. člena Zakona o orožju (Zoro-1-UPB1 Uradni list RS, št. 23/05 in 85/09) vam izdamo potrdilo o članstvu v strelski športni organizaciji. Na krajevno pristojni Upravni enoti, glede na vaše stalno bivališče, lahko po opravljenem zdravniškem pregledu in opravljenem preiskusu o varnem ravnanju z orožjem, podate vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo orožja oz. izdajo orožne listine.