Trnava 81 3303 Gomilsko, Slovenija
+386 41 213 985 info@sd-patriot.si
Close
Trnava 81 3303 Gomilsko, Slovenija
+386 41 213 985 info@sd-patriot.si
Open hours: Pon - Ned 8.00 - 22.00

Pristopna izjava

Strelsko društvo PATRIOT

Kandidat izpolni vlogo, ki se nahaja na spodnjem delu te strani, z zahtevanimi podatki. Podpisano in skenirano (fotografirano) vlogo posreduje po e-pošti na naslov: info@sd-patriot.si. Upravni odbor SD PATRIOT obravnava vlogo na prvi redni seji, po prejemu vloge. Predvidoma v roku treh dni po obravnavi vloge, kandidat pisno po e-pošti prejme obvestilo o statusu vloge. V primeru potrditve sprejema v društvo, kandidat prejme še Statut SD PATRIOT.

Pri prvem vpisu v SD PATRIOT je članarina 100 € in vsebuje tudi vpisnino. Višina vsake nadaljnje letne članarine je 50 €.

Navedena višina članarine velja do določitve nove višine na zasedanju pristojnega organa društva.

Potrdilo o plačilu članarine in fotografijo za člansko izkaznico v elektronski obliki posredujete po e-pošti na gornji naslov.

Ko izpolnite te pogoje, postanete član-ica SD PATRIOT. Na podlagi 17. člena Zakona o orožju (Zoro-1-UPB1 Uradni list RS, št. 23/05 in 85/09) vam izdamo potrdilo o članstvu v strelski športni organizaciji. Na krajevno pristojni Upravni enoti, glede na vaše stalno bivališče, lahko po opravljenem zdravniškem pregledu in opravljenem preiskusu o varnem ravnanju z orožjem, podate vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo orožja oz. izdajo orožne listine.